Werkwijze

Maes & Coucke richt zich voor de renovatieprojecten tot openbare besturen en bedrijven. Tijdens een eerste contact tussen de bouwheer, de architect en Maes & Coucke worden de geplande verbouwingswerken in detail overlopen.
Na een uitgebreid plaatsbezoek maken we een offerte op voor de volledige opdracht. Onze firma staat garant voor een volledige service bij de projecten, gaande van afbraak tot afwerking. De zorgen voor werfopvolging en de gewenste afwerkingsgraad nemen we graag van u over.
Een vlot verloop van het bouwproject begint bij ons met een degelijke voorbereiding. Voor de start van de werken kiest de bouwheer (al dan niet in samenspraak met de architect) de gewenste materialen. Intern plant de projectleider alles in, in overleg met de door ons geselecteerde uitvoerders. Maes & Coucke garandeert een uitvoering volgens de regels van het vakmanschap. Een nauwgezette coördinatie zorgt voor een mooie aaneensluiting van alle uitvoerende partijen. Verder overleg kan steeds gebeuren tijdens een (wekelijkse) werfvergadering met de bouwheer en architect.
Bij afronding van de renovatiewerken vindt er - voor de effectieve oplevering - een uitvoerige rondgang plaats, in aanwezigheid van de bouwheer en de architect, om zo eventuele tekortkomingen aangaande uitvoeringsdetails recht te zetten, alvorens de werken op te leveren. Ook na de oplevering kan u nog steeds een beroep op ons doen in geval van eventuele problemen.